Tarımsal Araştırmalar Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı Gerçekleştirildi

DOKAP Başkanlığı ve TÜSSİDE işbirliği ile gerçekleştirilen   “DOKAP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı ” 11.01.2017 tarihinde Giresun’da  gerçekleştirildi.

Toplantıya DOKAP Bölgesi üniversite akademisyenleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsası, Bölge Kalkınma İdareleri, araştırma enstitüleri,ziraat odaları, kalkınma ajansları, valilik ,belediye yetkilileri ve birçok sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.

Başkanımız Sayın Ekrem YÜCE’nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda “DOKAP Eylem Planı ile her ne kadar bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline dönüştürülmesi vizyon olarak benimsenmiş ise de, tarım sektörüne ilişkin 2014-2018 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen çok sayıda faaliyete Eylem Planımızda yer verildiğini belirtmiştir. Söz konusu araştırma projeleri kapsamında ise, altprojeler olarak “DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma AltProjesi” ile “DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma AltProjesi” uygulamaya konulmuştur, Tarımsal Araştırmalar Projemizin ile DOKAP Bölgesinde tarım sektöründe katma değer artışı gelişimi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacak, bu amaçla atılması gerekli adımlar belirlenecektir. Projemiz tamamlandığında ise proje çıktılarının sahaya yansıtılmasının DOKAP Eylem Planı ile belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyim” şeklinde konuştu. Diğer konuşmacılarında söz aldığı çalıştayda daha sonra iki grup halinde öncelikli eylem ve projelerin belirlenmesine yönelik mevcut durum çalışması yapıldı.

Kapanış konuşmasını yapan Başkanımız Sayın Ekrem YÜCE  katılımcılara projenin altlıklarının belirlenmesinde sağladıkları katkılardan  dolayı  teşekkürlerini sunmasının ardından ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diledi.

Haberler