2017 Yılı DOKAP İdaresi Başlanlığı Mali Tabloları

Bilgi Merkezi

8.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

8.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

8.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

8.4 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

8.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

8.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

8.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

8.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu

8.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

8.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Mizan (Ana Hesap Bazında)

9.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

9.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

9.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

9.4 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

9.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

9.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

9.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

9.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu

9.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

9.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Mizan (Ana Hesap Bazında)