UNİ-DOKAP “Bölge İçin Proje” Çalıştayı Gerçekleştirildi

DOKAP Bölgesinde yer alan 10 üniversitenin aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu arttırarak bölge kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla projeler geliştirilmesini amaçlayan Üni-DOKAP projesi kapsamında “Bölge İçin Proje” çalıştayı Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman TURAN Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çalıştaya Başkanımız Sn. Ekrem YÜCE’nin yanı sıra bölgemizde yer alan 10 üniversitenin (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Çoruh Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi) Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve Akademisyenlerin katıldı.

Başkanımız Sn. Ekrem YÜCE çalıştayda yaptığı konuşmasında “Bölgesel ve yerel ölçekte hazırlanan planların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının temel ilke, hedef bölge için bunlara ulaşılabilecek izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının makro ölçekteki planlarla uyumu büyük önem arz etmektedir. Toplumları geleceği hazırlamada lokomotif rol üstlenen kalkınmanın adeta iskeleti niteliğinde olan üniversitelerimizin gerçekleştireceği çalışmaların sadece üniversitelerimizin kurumsal gelişmesine değil ülkemizin kalkınma çabalarına olumlu yönde etki edecektir. İşte bu nedenle ki idaremiz kurulduğu günden buyana farklı alanlarda gerçekleştirdiği birçok çalışmada üniversitelerimize iletişime geçmiş istişarelerde bulunmuş ve bir çok projeyi de birlikte hayata geçirmiştir. Bu bağlamda 2014 – 2018 yılları arasında kapsayan DOKAP Eylem Planı’nın gerek hazırlık aşamasında gerekse de planın şu andaki uygulama aşamasında üniversitelerimizin en büyük paydaşlarımız olmuştur. Zaten 2014-2018 yılı 10. kalkınma planında 2 madde olarak bu ön görülmektedir

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği KTÜ dönem başkanlığında etkili ve önemli birçok çalışmayı başlatmış bulunmaktadır. 28 Şubat 2010 tarihinde toplanan ilk üst kurul toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmış bu doğrultuda stratejik planlama kurulumuzun koordinasyonunda birçok toplantı ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. DOKAP eylem planında bulunan 34 eylem adımı kapsamında 115 adet proje teklifi birliğimize sunulmuştur. Bu doğrultuda stratejik planlama kurulumuz gelen proje tekliflerini değerlendirerek 8 konu başlığında proje çalışma gruplarının oluşturulmasına karar vermiş ve bugün burada toplanmamıza vesile olan çalıştayımızın yapılmasını planlamıştır” dedi.

Protokol konuşmalarından sonra çalışma gruplarının belirlemiş oldukları bölge için öngörülen projelerin sunumlarının yapılması ile çalıştay sona erdi.

Haberler